Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games

Thứ Ba, 14/11/2017, 16:45 GMT+7

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games - Đại hội thể thao Châu Á giúp các em phát triển kỹ năng nghe hiểu, lấy thông tin trả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến điền kinh.

 Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games

Nghe và làm các bài tập ngay dưới đây:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games

Task 1

Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences. (Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau đây.)

  1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She set a new world record time of…...

A. 200 seconds

B. 1 minute 38 seconds

C. 1 minute 58 seconds

D. 1 minute 48 seconds

  1. Lily got an average of……………points in her gymnastics event.

A. 9.5

B. 5.9

C. 15

D. 5

  1. Lee Bong-ju jumped ……………..and he won the gold medal in men’s long jump.

A. 8.5 m

B. 8.9 m

C. 9.8 m

D. 18 m

  1. The bar that Vichai had to jump over was at……………..

A. 3.2m

B. 2.3 m

C. 2.0 m

D. 2.5 m

  1. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report?

A. swimming

B. gymnastics.

C. long and high jumps

D. weightlifting

Task 2

Listen again and answer the following questions. (Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What time was "The Asian Games Report" programme?

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days?

3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump?

4. What was the last sports event mentioned in the report?

5. How was Vichai after he finished his performance?

Bài nghe

Good evening. It's 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report". It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women's 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six gold medals.

…. Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She's got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

... And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time he jumped 8.5 metres. Today he's won a gold medal for men's long jump. He jumped 8.9 metres.

.. Now we're waiting for the last high jumper. Vichai eoming from Thailand, he bar is at 2.30 metres and... it seems too high for him. Vichai has just jumped!

…Oh! He's crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He's getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Bài dịch

Chào buối tối quý vị và các bạn. Bây giờ là 10h15 thời gian dành cho  "Bản tin đại hội thể thao châu Á". Hôm nay là ngày thi đấu thứ ba của đại hội. Sự kiện quan trọng hôm nay bơi 200m tự do dành cho nữ. Vận động viên người Nhật Bản, Yuko về đầu tiên và giành huy chương vàng. Cô đã lập kỷ lục thế giới với thời gian 1 phút 58 giây. Đoàn thể thao Nhật Bản đã giành được hai huy chương vàng hôm qua và 3 huy chương vàng ngày hôm kia, vì vậy trong ba ngày đầu tiên họ đã giành được 6 huy chương vàng.

Bây giờ là môn thể dục dụng cụ. Lily, vận động viên người Trung Quốc, vừa hoàn thành phần trình diễn của mình. Cô đạt mức điểm trung bình là 9.5. Đó là số điểm tốt nhất trong ngày hôm nay! Lily đạt huy chương vàng.

Và đây là Lee Bong-ju đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai anh ấy thi đấu nhảy xa ở Á Vận hội. Lần cuối cùng anh ấy nhảy được 8.5 mét. Hôm nay anh ấy giành được một huy chương vàng cho nam ở môn nhảy xa. Anh nhảy được 8.9 mét.

Bây giờ chúng ta đang chờ đợi lượt nhảy cao của vận động viên cuối cùng. Vichai đến từ Thái Lan, mức xà là 2.3 mét và nó được đánh giá là quá cao so với anh. Vichai đã nhảy lên!

Ồ! Anh ấy đã làm rớt xà! Anh ấy đang tiếp đất. Chiếc xà cũng rơi xuống. Anh ấy đang đứng dậy và bước đi nhưng trong anh có vẻ rất thất vọng.

Đáp án

Task 1

1 - C              2 - A             3 - B              4 - B             5 - D

Task 2

1. 10.15 p.m.

2. 6 gold medals.

3. 2 times.

4. High jump.

5. He was very disappointed.

>> Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A Party

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 7: World Population

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations 

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of energy

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Cập nhật các khóa học, chương trình đạo tạo ngoại ngữ uy tín tại MuaBanNhanh.com. Để xem chi tiết các khóa học, thời gian học và học phí sớm nhất, nhận được nhiều ưu đãi, đăng ký học ngay: Chứng chỉ ngoại ngữ 

 

>> Nguồn: http://webhoctienganh.com/bai-nghe-tieng-anh-lop-11-unit-12-the-asian-games-1671.html

Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 12, The Asian Games
GiaoHangThuTienHo.com / Bài hay nên đọc
Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 12, The Asian Games
GiaoHangThuTienHo.com / Bài hay nên đọc